پرداخت آنلاین
موسسه  خیریه امام رضا (ع) ملکان

موسسه خیریه امام رضا (ع) ملکان

نگهداری از کودکان‌ بی سرپرست و بد سرپرست.و حمایت از مددجویان تحت پوشش بهزیستی
سید سعید حسینی