موسسه خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه
موسسه خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه
0
دنبال کننده ها
0
تعداد حامیان
0
جشنواره ها
9 اردیبهشت 1399
آخرین به روز رسانی
تاریخـچه عملکرد موسـسه

شرح فعالیت های موسـسه

هیئت مدیران

لینک کوتاه
پروفایل موسـسه
usra.ir/c/hm
پرداخت به موسـسه
usra.ir/d/hm
برای کپی روی لینک مورد نظر کلیک کنید
راه های تماس با موسـسه

نشـانی : استان خراسان رضوی - مشهد مقدس - طرقبه - میدان امام خمینی(میدان بستنی فروش ها) - جنب اداره پست - موسسه خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه

برای مشاهده شماره های تماس کلیک کنید

تصویر مجوز موسـسه
گـالری تصاویر
رویدادهای نیکوکاری

هیچ گونه رویداد نیکوکاری در این موسـسه تعریف نشده است.

لیست نیازمندی های غیر نقدی

تا کنون هیچ گونه نیازمندی غیر نقدی در این موسـسه تعریف نشده است.