اطلاعات کلی
عنوان مؤسـسه
نگهداری دختران بی سرپرست نیکان
مدیر عامل
فرید عزت پور
تاریخ اخذ مجوز
۱۳۸۱/۰۱/۰۱
نهاد صادر کننده مجوز
سازمان بهزیستی
حوزه فعالیت مؤسـسه
مرکز نگهداری شبانه روزی دختران بی سرپرست
تاریخـچـه مؤسـسه


ارتباط با مؤسـسه
وب سایت دارالاحسان
www.darolehsan.com
آدرس مؤسـسه

کردستان -سنندج -شهرک بهاران خیابان پیرشالیار مجتمع نیکان