توزیع فرش برای نیازمندان واجد شرایط

از آغاز امسال 100تخته فرش از سوی موسسه به نیازمندان اهدا شد.

 موسسه خیریه باران رحمت الهی به لطف و عنایت خداوند منان و شما خیرین انسان دوست در حال توزیع فرش و کمک رسانی به قشر ضعیف و واجد شرایط می باشد .