تقدیر از کارکنان امور اجتماعی شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ کارکنان امور اجتماعی متشکل از مددکاران، روانشناسان و بخش پذیرش آسایشگاه مورد تجلیل اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک قرار گرفتند.

در این دیدار گرم و صمیمی، دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه با مثبت ارزیابی کردن عملکرد کارشناسان امور اجتماعی آسایشگاه، گفت : کیفیت بالای کار در این حوزه برای ما به اثبات رسیده است، اگر بتوان شاخص هایی را در زمینه کمیت امور بویژه در بخش مددکاری تعریف و ارائه نمود، ارزیابی توانمندی و کارآمدی این واحد با شفافیت بیشتری مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد.