شبکه اجتماعی یُسرا - ویژه امور خیریه و نیکوکاری

یُسـرا
شبکه اجتماعی یُسرا - ویژه امور خیریه و نیکوکاری

آشنایی بیشتر

موسسات خیریه و سمن هـا

یُسـرا ، اولین شبکه اجتماعی موسـسـات خیـریه و سمن ها در حوزه نیکوکاری

مشاهده همه موسـسات

چرا یُسـرا را انتخاب کنیم؟

اهدافی که یُسـرا برای شبکه اجتماعی مؤسسات خیریه و سمن ها دنبال میکند

بهبود کسب و کارهای اجتماعی
گسترش فرهنگ و دانش نیکوکاری
شناسایی موسسات خیریه و سمن های دارای مجوز قانونی
کمک به انجمن های حمایت از بیماران خاص سرطانی، کلیوی، دیابتی و....
ارائه اهداف و محدوده فعالیت موسسات و سمن ها به عموم مردم
راه اندازی جشنواره های نیکوکاری و کمک به موسسات در جمع آوری کمکهای مردمی

حامیان یُسـرا

نگین زاگرس
دانشگاه آزاد اسلامی
نیک شاهو

3066

تعداد موسسات

1401

کاربران

31

استان هـا

205

شهرهـا